Seniori tiek aicināti pieteikties deju nodarbību ciklam “Ar deju uz veselību”

09.06 - 31.07

Jēkabpils seniori tiek aicināti uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, piedaloties bezmaksas deju nodarbību ciklā “Ar deju uz veselību”. Deju nodarbību cikls tiks organizēts Jēkabpils Tautas namā (Mežrūpnieku iela 2) un, kā ierasti, tas noslēgsies ar deju vakaru.

Deju nodarbības “Ar deju uz veselību” no 13. jūlija līdz 21. septembrim tiks organizētas trešdienās plkst. 14.30 Jēkabpils Tautas nama telpās (Mežrūpnieku ielā 2).

Pieteikties deju nodarbību posmam ciklā “Ar deju uz veselību” var līdz 11. jūlijam, zvanot pa telefonu 29523347.

Aicinām aktuālajai informācijai par pasākumu sekot līdzi www.jekabpils.lv un www.jkp.lv.

Vēršam uzmanību, ka uz deju nodarbībām var pieteikties ikviens vīrietis vai sieviete vecumā pēc 54 gadiem, maksimālais dalībnieku skaits vienā nodarbību ciklā – 30. Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Trešdienās no pl. 14:30 – 16:30 (2h):

13., 20., 27. jūlijs,

10., 17., 24. augusts,

7., 14., 21. septembris.


Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ