Atvērtā NODARBĪBA “Grāmatu BINGO!”

18.01.2019 | plkst.15.00 - 16.00

1. Katrs spēlētājs saņem grāmatu, un to uzmanīgi apskata;

2. Saņem klāt aploksni, kurā ir lapiņas ar informāciju par grāmatu;

3. Spēles vadītājs uzdod jautājumus par grāmatu. Piemēram, kuras grāmatas autors ir Ojārs Vācietis? Kurš pirmais atrod atbildi, saka BINGO un krāj punktus.

Noslēgumā – balvas!

Gaidīsim Tevi 2019. gada 18. janvārī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Rīga ielā 212, 3.stāvā, plkst. 15.00. Nāc  – kopā jautrāk! 

 

Nodarbības tiek organizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families) ietvaros. 

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR būs ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Atpakaļ