Projekta “Open Up” nodarbības

01.07 - 30.07

Nāc un pievienojies!

Jūlijā Bērnu literatūras nodaļa piedāvā piedalīties atvērtajās nodarbībās: “Brīvdienu skoliņa”.

Seko līdzi sociālajos tīklos: www.facebook.com, www.instagram.com un www.draugiem.lv

Interesanti fakti, izzinoši testi un noslēgumā katrai nodarbībai kāda saistoša Xbox spēle kopā ar draugiem.

Nodarbības tiek organizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families) ietvaros. Visas nodarbības notiks Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Rīga ielā 212, 3.stāvā, plkst. 16.00

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR būs ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Atpakaļ