Atvērtās projekta “OPEN UP” LLI – 263 nodarbības

01.06 - 29.06

 Nodarbības “Nāc, pievienojies!” arī vasarā!

INTERAKTĪVI | IZGLĪTOJOŠI | INFORMATĪVI | IZKLAIDĒJOŠI

 Katru piektdienu, plkst. 15:00

Jēkabpils Galvenā Bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa

Rīgas iela 212, Jēkabpils

 MĒNEŠA NODARBĪBU TĒMAS:

7., 14., 21., 28. JŪNIJS –  “ES ESMU ATBILDĪGS PAR SEVI”

5., 12., 19., 26. JŪLIJS – “BRĪVDIENU SKOLIŅA”

2., 9., 16., 23., 30. AUGUSTS – “MANA VASARA”

Aktivitātes bibliotēkā tiek organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP Nr. LLI-263 ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR ir ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Atpakaļ