Atvērtās projekta „OPEN UP” nodarbības

27.09.2019 - plkst.16.00

Atvērtās projekta „OPEN UP” nodarbības

 Katru piektdienu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā no 15.00 līdz 16.00 gaidīsim uz “Atvērtajām nodarbībām” par dažādām tēmām.

06.09. – Starptautiskā rakstpratības diena

13.09. – Zelta kamolītis

20.09. – Latviešu sakāmvārdi

27.09. – Rudens saulgrieži – Miķeļdiena.

Interesanti fakti, izzinoši testi un noslēgumā katrai nodarbībai, kāda saistoša Xbox spēle kopā ar draugiem. Nāc uz Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, Rīgas ielā 212, 3.stāvā. Nāc – pievienojies!

Nodarbības tiek organizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families) ietvaros. Visas nodarbības notiks Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Rīga ielā 212, 3.stāvā, plkst. 16.00

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR būs ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Atpakaļ