Baibas Daģes gleznu izstāde

19.09.- 2.10.  

Baibas Daģes gleznu izstāde Dignājas pagasta pārvaldēs ēkā. 

Ieeja bez maksas 

Atpakaļ