Barikāžu laika atcerei veltīti pasākumi Jēkabpils novadā

15.01 - 21.01

15.01.-31.01.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zāle. Foto izstāde

15.01.-31.01.

Viesītes bibliotēka. Tematiska izstāde “1991.gada Barikāžu laiku pieminot”

16.01. Plkst. 13.45

Sēlijas Kultūrtelpa. Tematisks pasākums

18.01. Plkst. 14.00

Rites Tautas nams. Atceres pasākums “Barikādēm-33”, filma “Mans barikāžu laiks”

18.01. Plkst. 18.00

Lones Tautas nams. Ugunskurs piemiņai pie Lones Tautas nama

19.01. Plkst. 15.00-18.00

Biržu Tautas nams. Barikāžu laika atceres ugunskurs.

Plkst. 17.00 filma “Janvāris”

19.01. Plkst. 15.00-18.00

Biržu Tautas nams. Barikāžu laika atceres ugunskurs.

Plkst. 17.00 filma “Janvāris”

19.01. Plkst. 16.00

Dunavas Tautas nams. Atceres pasākums pie atmiņu ugunskura “Atceramies Barikādes”

19.01. Plkst. 16.30

Elkšņu Tautas nams. Atceres pasākums “Barikādēm-33”, filma “Mans barikāžu laiks”

19.01. Plkst. 18.00

Sēlpils Tautas nams. Atceres pasākums “Ugunskuru sasaukšanās Sēlpils pagastā”. Piedalās sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā” un muzikālā apvienība “Sudrabkalns”

19.01. Plkst. 18.00

Jēkabpils Tautas nams. Barikāžu atmiņu ugunskurs pie Jēkabpils Tautas nama. Piedalās Jēkabpils Tautas nama kapela “Kreicburgas ziķeri”

20.01. Plkst. 16.00

Dignājas pagasta “Kamenes”. Atceres pasākums pie atmiņu ugunskura “Atceramies Barikādes”

20.01. Plkst. 16.00

Viesītes Kultūras centrs “Sēlija”. Atmiņu ugunskurs “Atcerēsimies Barikāžu laiku!”

21.01. Plkst. 15.00

Ābeļu Tautas nams. Atceres pasākums pie atmiņu ugunskura “Atceramies Barikādes”

21.01. Plkst. 17.00

Leimaņu Tautas nams. Tiekamies pie ugunskura!

Bez ieejas maksas

Atpakaļ