“Bariņa” Aizkrauklē

30.10 - 27.01

Krustpils kultūras nama krievu dziesmu ansamblim “Bariņa” ir vairāki draugi dažādos Latvijas novados. Piemēram, ilggadēja draudzība izveidojusies ar Aizkraukles vokālā ansambļa “Maļinovij zvon” dziedātājām. Pavisam nesen “Maļinovij zvon” svinēja 15 gadu jubileju un mēs tikām aicinātas piedalīties ar savu priekšnesumu svētku koncertā, kas notika 27. oktobrī Aizkraukles kultūras namā. Jubilārus sveica ciemiņi no Salaspils (ansamblis “Otrada”) un Vangažiem (ansamblis “Russkaja kadrilj”).

Jēkabpili pārstāvēja ansambli “Bariņa” un “Javir”, nepalika malā arī pašmāju kolektīvi – Aizkraukles vokālais ansamblis “Spīdala” un deju kolektīvs “Jautrās vecmāmiņas”. Svētku koncerts ilga trīs stundas un noslēdzās ar visu dalībnieku kopīgi izpildītu dziesmu.

Tatjana Grahoļska

Atpakaļ