“Bariņa” sveic grāmatu draugu klubu “Varavīksne” jubilejā

03.09 - 28.10

24. augustā Krustpils kultūras nama krievu dziesmu vokālais ansamblis “Bariņa” piedalījās grāmatu draugu kluba “Varavīksne” jubilejas svinēšanā.

Klubs “Varavīksne” Ludzā darbojas jau 40 gadus.  Kluba dalībnieki ik mēnesi satiekas, lai lasītu dzeju, apspriestu klasiķu un jauno literātu darbus un baudītu mūziku. Tāpat kluba dalībieki aicina ciemos gan pazīstamus māksliniekus un mūziķus, gan tos, ka tikai sākuši nodarboties ar kādu no mākslas veidiem. Kluba biedru starpā ir arī savi dzejnieki, viņu daiļrade ir apkopota vairākās dzejas grāmatās.

Ansambļa “Bariņa” dalībniecēm bija tas gods dāvināt pāris dziesmas jubilāriem un arī iepazīstināt ar Jēkabpils kultūras dzīves aktualitātēm.

 

Informāciju sagatavoja:

Tatjana Grahoļska

Atpakaļ