Aicinām piedalīties bērnu un jauniešu teātru festivālā “Laipiņa VI”!

19.02 - 30.04

29. aprīlī Jēkabpilī norisināsies bērnu un jauniešu teātru festivāls “Laipiņa VI”. Festivālā aicināti piedalīties izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības) un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu teātri, leļļu teātri, improvizācijas un kustību teātri, studijas, pulciņi.

Mērķis un uzdevumi

 • Motivēt bērnu un jauniešu teātru, studiju, pulciņu audzēkņus radošām aktivitātēm, veicinot kolektīva mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un attīstību.
 • Sekmēt audzēkņu pašapliecināšanos un radošo pašizpausmi teātra mākslā, radot prieku un veidojot izpratni par savas darbības māksliniecisko nozīmīgumu.
 • Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
 • Sekmēt pieredzes apmaiņu starp dažādu skolu teātru kolektīviem.
 • Aktīvi atpūsties, iegūt jaunus draugus un gūt piedalīšanās prieku.

Norise

 • Festivālā kolektīvs piedalās ar vienu izrādi.
 • Festivāla izrādēm paredzētas divas skatuves – Lielajā zālē un Kamerzālē.
 • Izrāžu plānojumu sastāda skates rīkotāji, ņemot vērā iespējas un pieteikumā izteiktās vēlmes.
 • Festivāla izrādes analizē organizatoru izvēlēti eksperti.
 • Notiek skatītāju balsojums par nomināciju “Skatītāju simpātija”.
 • Visi festivāla dalībnieki saņem nominācijas un piemiņas balvas.

Pieteikšanās

Kolektīvi savu dalību festivālā piesaka līdz 18. aprīlim, nosūtot pieteikumu (Pielikums Nr.1) elektroniski – pdranev2@inbox.lv.

Festivāla nolikums un pieteikuma anketa pieejama šeit: https://drive.google.com/drive/folders/0B6dVkQ2M1lrfcThnUEdGLW1pTjg

Kontaktpersona papildus informācijai – Pēteris Draņevičs

Tālr. 27034079, 65231626

 

Atpakaļ