Bērnu un vecāku zīmējumu IZSTĀde „Es dzīvoju Jēkabpilī”

01.05 - 12.05