Bērnu vokālā ansambļa „Dziesmiņa” KONCERTS “Krāsainās rudens dziesmiņas”

10.11.2017 - plkst.18.00