Bibliotēku nedēļa. Izstāžu cikla “Lasīsim lasītavā!” 1. IZSTĀDE “Sēsim un stādīsim!”

03.04 - 28.04

Bibliotēku nedēļā aizsākam izstāžu ciklu par Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lasītavā  pieejamajiem periodiskajiem izdevumiem, ar mērķi popularizēt drukāto žurnālu lasīšanu. Pirmajā izstādē, Jūs, lasītāji varēsiet iepazīties ar bibliotēkā abonētiem žurnāliem, kas ir neaizstājami padomdevēji tiem, kam dārzs kļuvis par sirdslietu.

Žurnālus var iedalīt divās lielās grupās: specializētajos izdevumos un plašam lasītāju lokam domātos žurnālos. Lai gan pēdējie, šķiet, aptver visas iespējamās tēmas, katram no tiem ir sava mērķauditorija. Žurnāli no citiem periodiskajiem izdevumiem, piemēram, laikrakstiem, atšķiras pēc formāta un satura. Tie ir kompaktāki un iespiesti uz kvalitatīvāka papīra, kas tik ļoti piesaista lasītājus. Satura ziņā žurnāli atšķiras no laikrakstiem, tajos parasti netiek pievērsts tik daudz uzmanības jaunākajām ziņām un straujajai notikumu attīstībai. Žurnālos ir pārstāvēti dažādi autori un lasāma visdažādākā informācija un viedokļi. Žurnālos tiek izmantoti arī dažādi stili — vieni raksti ir faktu izklāsts, citi ir personiski un emocionāli.

No mūsu bibliotēkā piedāvātā izdevumu klāsta cilvēkus visvairāk interesē “ Privātā dzīve’’. Visiem interesē, kas notiek Latvijā populāru cilvēku dzīvēs.

Pilsētniecēm ir žurnāls “ OK!’’ – kurā tiek publicētas plašas intervijas ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem, piemēram, Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, veselības ministri Andu Čakšu, mākslinieci Džemmu Skulmi, turklāt ir daudz citas informācijas, kas noderīga sievietēm. Arī vīriešiem ir liela interese par to, ko raksta sievietēm domātie izdevumi.

Ļoti populārs žurnāls – “ Ko ārsti tev nestāsta?’’, tas ir iecienīts, jo piedāvā alternatīvu skatījumu uz dažādām slimībām un to profilaksi.

Cilvēki joprojām turpina izvēlēties drukātos žurnālus, lai gan tas nav viennozīmīgi – ir arī lasītāji, kuri dod priekšroku elektroniskai versijai.

Tomēr drukātie žurnāli un avīzes neizzudīs! Tā tas ir visā pasaulē, un arī mēs neesam izņēmums.

Atpakaļ