Codes amatierteātra “Spēlētprieks” izrāde “No saldenās pudeles”

08.04.2022 - plkst.19.00 Sēlpils Tautas nams

8.04. plkst. 19.00 Codes amatierteātrisSpēlētpriekspiedāvā  R. Blaumaņa izrādi “No saldenās pudeles”. Ieeja par ziedojumiem. 

Atpakaļ