Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku izstāde “Atspulgi Daugavā”

11.01 - 21.01 Krustpils pils

Līdz  2024. gada 21. janvārim Krustpils pils Marmora zālē skatāma Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku izstāde “Atspulgi Daugavā”.

Daugava – plaši upes loki Augšdaugavā ar brīnišķīgām ainavām, unikāliem biotopiem un ģeoloģiskām vēstures liecībām, gadsimtiem seni pilskalni un pilsētas, nozīmīgi vēstures notikumi un personības. Daugava – Latvijas likteņupe, kuras skaistajos krastos veidojās latviešu tautas tradīcijas un kultūrvēsturiskais mantojums. Pilskalni un pilsdrupas, arheoloģiskie izrakumi un skaistie senlietu atradumi stāsta par bagātu un rosīgu dzīvi Daugavas krastos.

“Daugava-māmuliņa” -tā ar mīlestību tiek dziedāts tautas dziesmās. Taču Daugavas liktenis ir nesis arī daudz sāpju latviešu tautas dvēselē. Trīs spēkstaciju izbūve 20. gadsimta vidu uz mūžiem atstāja zem ūdens unikālo Daugavas posmu – Staburagu, Oliņkalnu, Pērses ūdenskritumu, Lorelejas klinti, Kokneses pilskalnu, kā arī citas dabas un cilvēka roku radītās vērtības.

Daugavas varenais plūdums daudzus gadsimtus ir stiprinājis latviešu tautas garu. Daugava – simbols, kurš izteic Latviju un par kuru domājot ietrīsas un uzgavilē sirds. Tā ir mūsu mīļā Daugava. Gleznaini rīti un vakari upes rāmajos krastos, pilsētas un ciemi, gadalaiku maiņas un skaudrais vējš no jūras ir neizsīkstošs iedvesmas avots māksliniekiem. Dantes Aligjēri biedrības mākslinieki šajā izstādē ar krāsām, izjūtām un asociācijām dāvina skatītājiem katrs savu stāstu par Daugavu.

Izstādē “ATSPULGI DAUGAVĀ” piedalās mākslinieki: Aleksejs Naumovs, Laine Kainaize, Maira Veisbārde, Vija Dzintare, Jānis Strupulis, Sarmīte Caune, Raimonda Strode, Lauma Palmbaha, Ligita Caune, Tonijs Strods.

Atpakaļ