Deju kolektīvu sadancis “Lai dejā Sirds runā”

15.02.2020 - plkst.18.00 Jēkabpils Tautas nams

“Sadancis” un “Kauranieši” aicina uz sirsnīgām sarunām dejā koncertā
“Lai dejā Sirds runā”

Deja ir pēdas pieskāriens zemei un rokas atvēršanās spārniem. Deja ir dvēseles un sirds valoda – tajā runāt spēj ikviens, kurš gatavs atvērt sirdi mīlestībai. Mīlestība uz deju spēj apvienot šķietami neapvienojamo un spēj pacelt spārnos. Mīlestība uz deju un savu pilsētu skaistā koncertā apvienojusi arī divus mūsu pilsētas deju kolektīvus.

Jēkabpils Tautas nama vidējas paaudzes deju kolektīvs “Sadancis” un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kauranieši”, sveicot Jēkabpili 350. gadu jubilejā, aicina draugus uz sirsnīgām sarunām dejā koncertā “Lai dejā Sirds runā”. Deju kolektīvu sadancis Jēkabpils Tautas namu pieskandinās 15. februārī plkst. 18.00.

Koncertā piedalīsies arī dejotāju draugi: senioru deju kolektīvs “Krustpilietis”, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi “Rožupe”, “Daugavieši”, “Zīlānietis” un “Sēļu zeme”, kā arī jauniešu deju kolektīvs “Delveri” un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs “Delverēni”.

Ikvienu apmeklētāju cienāsim ar siltu tēju un rūpēsimies, lai sestdienas vakars būtu patiesu un siltu emociju pilns!

Pasākums bez ieejas maksas.

Santa Skosta,
Jēkabpils Tautas nama
pasākumu organizatore

 

Atpakaļ