Deju kolektīvu skatē augstākie vērtējumi Jēkabpils kultūras iestāžu kolektīviem

09.04.2016

9. aprīlī Viesītes kultūras pilī norisinājās Jēkabpils apriņķa amatieru deju kolektīvu skate. Skatē piedalījās 21 kolektīvs no Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Krustpils, Salas novadiem. Tās dalībnieki žūrijas vērtējumam nodeva divas dejas – vienu izlozes deju un vienu izvēles deju sevis pārstāvētajai grupai atbilstošā sarežģītības pakāpē.

Dejotāju sniegumu vērtēja žūrija: Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja Elita Treilone, Aizkraukles deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja Una Stakle un Jēkabpils novada Izglītības un kultūras nodaļas speciāliste kultūras jautājumos Ludmila Bērziņa.

Deju skatē Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga” (vadītāja Aija Rūliete), iegūstot 45 punktus, saņēma Augstākās pakāpes diplomu.

Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis” (vadītāja Inese Lazdāne) saņēma I pakāpes diplomu, iegūstot 44 punktus. Tāpat I pakāpes diplomu saņēma Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Delveri” (vadītāja Ingrīda Feldmane), iegūstot 44.25 punktus, kā arī Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama senioru deju kolektīvs “Krustpilietis” (vadītājs Kārlis Krūmiņš), iegūstot 40.5 punktus.

Paldies dejotājiem un deju kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu!

Apsveicam un lepojamies! Lai raits dejas solis arī turpmāk!

 

 

Informāciju sagatavoja

Santa Vucāne

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Kultūras pārvaldes

Projektu koordinatore

Tālrunis: 29724382

Atpakaļ