DIŽKONCERTS “Sanākam, sadziedam, sasadancojam”

26.05.2018 - plkst.18.00 Krustpils brīvdabas estrāde

Straujiem soļiem tuvojas XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, tādēļ mūsu amatierkolektīvi aktīvi pilnveido savus repertuārus un sniedz pozitīvas emocijas skatītājiem dažādos koncertos.

Kā vienu no pēdējām pieturvietām var iezīmēt šī gada 26. maiju, kad Jēkabpilī, Krustpils brīvdabas estrādē norisināsies par tradīciju kļuvušais dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam”.

Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu amatierkolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās dižkoncerts notiks jau piekto reizi, nenoliedzami, – tas ir kļuvis par neatņemamu Jēkabpils kultūras dzīves sastāvdaļu. Arī tie, kas nedosies uz Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā, varēs baudīt nelielu daļiņu no Dziesmu svētku atmosfēras tepat – Jēkabpilī.

Koncerta režisore Edīte Siļķēna, koru virsdiriģente –  Agita Ikauniece-Rimšēviča, deju kolektīvu virsvadītāja – Elita Treilone.

Tiekamies 26. maijā plkst. 18.00 Krustpils brīvdabas estrādē!

Pēc dižkoncerta, plkst. 21.00, ikviens aicināts uz zaļumballi turpat – Krustpils brīvdabas estrādē. Muzicē Laura un grupa “Brāļadēli”, DJ Jānis Balodis.

Pasākums bez ieejas maksas

Atpakaļ