Dzejas dienu pasākums “Dzirdi, jūti un attēlo”

23.09.2022 | plkst.19.00 - 21.00 Dignājas brīvdabas estrāde

 23.09. plkst.19:00 Dignājas pagasta pārvaldes zālē Dzejas dienu pasākums “Dzirdi, jūti un attēlo”.

Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks stāvlaukumā “Kamenes”.

Ieeja bez maksas 

Atpakaļ