Dzintras Siliņas personālizstāde “Dimantiņu gleznu variācijas”

01.06 - 20.06 Gārsenes pils

Līdz 20.06.  

Dzintras Siliņas personālizstāde “Dimantiņu gleznu variācijas”

Atpakaļ