“Dzīvnieki un kukaiņi – draudzīgi vai bīstami?” Interaktīvās spēles un viktorīna

19.10.2021 - plkst.15.00
  1. oktobrī plkst. 15.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā Pormaļa ielā 11 aicinām piedalīties interaktīvajās spēlēs un viktorīnā.

Dzīvnieki un kukaiņi ir mums apkārt reālajā vidē.  Bibliotēka aicina paskatīties uz tiem virtuālajā vidē un izspēlēt dažādas interaktīvās spēles, kur galvenie varoņi ir dzīvnieki un kukaiņi. Būs arī viktorīna, kur varēsi pārbaudīt savas zināšanas un izveidot pats savu zirneklīti.

Nodarbība notiek projekta HOME LLI-422 aktivitātes “Family time” ietvaros.

Projekts “LLI-422 Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli – ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)”.

Atpakaļ