Eiropas deju kolektīva “Daugavietes” 10 gadu jubilejas “Ziedu balle”

16.09.2017 - plkst.13.00

16. septembrī plkst. 13.00 Jēkabpils Tautas namā uz dzīvesprieka svinēšanu “Ziedu ballē” aicina senioru deju kopas “Daugavietes” dalībnieces un vadītāja Vika Vanaga.

Dāmu deju kopa “Daugavietes” ir darbīgs un aktīvs kolektīvs, kas katru ceturtdienu sanāk, lai pēcpusdienas pavadītu kustībā. Pēc ikdienas darbiem dejošana ir tā, kas dod iespēju radoši un aktīvi pavadīt brīvo laiku, celt pašapziņu. Dāmas dejo savam priekam, caur to kļūstot laimīgākas un harmoniskākas. Uzstājoties un daloties šajā priekā ar citiem, nenoliedzami notiek labās enerģijas apmaiņa un mēs visi esam ieguvēji. Cilvēkiem ir nepieciešamas pozitīvas emocijas, tāpēc prieks par dejotāju pašapliecināšanos, uzdrīkstēšanos un varēšanu paskatīties pāri gadiem, jo senioru kolektīvi pulcē dejotājus vecumā no 50 līdz 80 gadiem.

Dāmu deju kopas “Daugavietes” dalībnieces ir pateicīgas visiem, kas kolektīvam sniedz palīdzīgu roku, un neaizmirstamas ir visas dejotājas, kuras kādreiz ir bijušas kolektīvā.

Svētki vienmēr tiek gaidīti ar patīkamām sajūtām. Kolektīvs savā 10 gadu jubilejā vēlas dalīties priekā un ciemos gaida dejotājus no Jaunjelgavas, Līvāniem, Gārsenes, Sēlpils, Lielvārdes, Bebrenes, Jaunolaines, Rožkalnu, Dunavas un Rubenes pagastiem.

Ar pīlādžogu ķekariem logā jau klauvē septembris! Gaistošās vasaras burvība pārtapusi par dāliju ezeriem, par baltiem miglas kamoliem, par asterēm dārzos. Septembris sirdīs ieauž gājputnu ceļus, bet dzeltenais saulespuķu siltums mums sola brīnišķīgu atvasaru.

Nosvinam to kopā “Ziedu ballē”! Uz tikšanos!

Koncerta apmeklētājiem vietas balkonā bez maksas

Atpakaļ