FILMA “Jēkabpils 100 gados”

12.11 - 16.11 - plkst.18.00

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, no 12. līdz 18. novembrim Jēkabpilī, Laikmetīgās Vēstures muzejā (A. Pormaļa ielā 11), aicina uz filmas “Jēkabpils 100 gados” seansiem.

“Jēkabpils 100 gados” ir dokumentāla filma, kas veltīta Latvijas valsts simtgadei. Filmas galvenā ideja  – ieskatīties Jēkabpils vēstures lappusēs, izmantojot kinofotofono dokumentu arhīva materiālus, veidot dokumentālas liecības par kultūras, industriālo mantojumu un saimniecisko dzīvi Jēkabpilī.

Filmā tiek uzklausīti arī dažādu notikumu aculiecinieki – Ilmārs Knaģis, Anna Skaidrīte Gailīte, Vilnis Dābols -, piedalās vēstures speciālisti, savu vīziju par dzīvi Jēkabpilī pauž jaunieši. Šīs atmiņas ir mūsu laikmeta liecība nākamajām paaudzēm par dzīvi Jēkabpilī, par negurstošu darbu, sapņiem, dzīvesprieku un ticību Latvijai.

Filmas seansi tiks demonstrēti  darbadienās no 12. līdz 16.11. plkst. 18.00, savukārt 17. un 18.11. plkst. 15.00.

Filmas apmeklējums ir bezmaksas.

Filmas garums ir 40 min.

Filmu veidojusi SIA “Stella Terra”,  ar sadarbībā Jēkabpils Vēstures muzeju.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums filmas sagatavošanai – 4840,00 euro.

Atpakaļ