Groziņballe ar grupu “Ginc un ES” 

30.12.2023 - plkst.22.00 Spuņģēnu Tautas nams

30.12. Plkst. 22.00 

Groziņballe ar grupu “Ginc un ES” 

Ieejas maksa: 10,-EUR 

Iepriekšpārdošanā: Spunģēnu TN zvanot pa tel.nr. 26607259 

Atpakaļ