Groziņballe kopā ar grupu “Bruģis”

02.12.2023 - plkst.21.30 Spuņģēnu Tautas nams

2.12. Plkst. 21.30 

Groziņballe kopā ar grupu “Bruģis”  

Ieejas maksa: 10,-EUR 

Iepriekšpārdošanā – Spunģēnu TN zvanot pa tel.nr. 26607259 

Atpakaļ