Groziņballe kopā ar grupu “BRUĢIS”

16.09.2022 - plkst.22.00 Spuņģēnu Tautas nams

16.09.plkst.22.00 Spunģēnu TN groziņballe kopā ar grupu “BRUĢIS”.

Biļešu cena iepriekšpārdošanā 7,00 € ; 10,00 € balles laikā. 

Uzziņas Spunģēnu TN vai zvanot pa tālr.26607259 

Atpakaļ