Groziņballe kopā ar grupu “Galaktika”.

14.01.2023 - plkst.22.00 Spuņģēnu Tautas nams

14.01. Plkst. 22.00   

Groziņballe kopā ar grupu “Galaktika”. 

Biļetes cena 10 €. Galdiņu rezervēšana, zvanot uz tel.nr. 26607259. 

Atpakaļ