Groziņballe kopā ar Jāni Krūmiņu (Apvedceļš) 

11.11.2023 - plkst.22.00 Spuņģēnu Tautas nams

11.11. Plkst. 22.00  

Groziņballe kopā ar Jāni Krūmiņu (Apvedceļš)  

Ieeja 10,00 EUR

Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Spunģēnu TN zvanot tel.nr. 26607259 

Atpakaļ