Groziņballe kopā ar Māri Blāzi

26.04.2024 - plkst.22.00 Spuņģēnu Tautas nams
26.04. plkst. 22.00
Groziņballe kopā ar Māri Blāzi
 
Ieeja: 10 EUR (iepriekšpārdošanā)
Balles laikā: 12 EUR
Atpakaļ