Ielīgošana Viesītē

22.06.2023 - plkst.19.00 Viesītes muzejs “Sēlija”

22.06. muzeja “Sēlija” parkā  

Ielīgošana Viesītē 

Plkst.19.00 uzvedums “Līgosim, Jāņu dienu gaidīdami!” 

Piedalās: Viesītes amatierteātris “Vēris”, deju kolektīvs “Augšzeme”, jauktais koris “Viesīte”, Viesītes pūtēju orķestis. 

Plkst.22.00- 03.00 

Ielīgošanas zaļumballe kopā ar grupu “Laimes rats” 

Ieeja bez maksas. 

Atpakaļ