Ievas Muzikantes gleznu cikls “Latvija – Gadalaiki” Krustpils pilī

29.04 - 18.06 Krustpils pils

No 2023. gada 29. aprīļa līdz 18. jūnijam Krustpils pils Marmora zālē skatāms Ievas Muzikantes gleznu cikls “Latvija – Gadalaiki”.

Cilvēks ir daļa no dabas majestātiskās struktūras un vienmēr ir bijušas novērojamas paralēles starp Zemes ciklisko ritumu un šo intelektuāli attīstīto radību. Kaut arī laikā, kuru esam pavadījuši uz šīs planētas ir sasniegta nosacīta autonomija no tās untumiem, tomēr šī “atsvešināšanās” ir tikai virspusēja un savā būtībā joprojām turpinām šo nebeidzamo nomaiņu – šajā pasaulē ienākam kā baltas lapas, pētām apkārtējo pasauli, iemīlam to, mācamies no pieredzēm, dalāmies savās atziņās ar laikabiedriem un pēc atgriežamies zemes klēpī, tādējādi dodot vietu kādai jaunai būtnei pieredzēt šo brīnumaino piedzīvojumu, ko saucam par dzīvi.

Gleznu cikls “Latvija – Gadalaiki” ir mākslinieces veltījums Latvijai. Gleznu sērijā portretēti māksliniecei tuvi un mīļi cilvēki, draugi, kuru vidū ir Latvijas kultūrvidē ievērojamas un pazīstamas personības: mākslinieki, mūziķi, komponisti, režisori, sportisti u.c., kuri ar mīlestību un lepnumu nes Latvijas vārdu pasaulē – cilvēki kuri mīl Latviju. “Latvija – Gadalaiki” ir kā simboliska cilvēka mūža reprezentācija, kā būtiskākos izteiksmes līdzekļus izmantojot portretu un atspīdumu saulesbrillēs. Refleksijas pielāgotas atainotajai personai – maza bērna brillēs atspīd agrs pavasaris, jauniešiem – vasara, cilvēkam brieduma gados zaigojas rudens, savukārt sirmgalvjiem – ziema. Arī darbos vērojamā dažādā pieeja laukuma ieklāšanai, līnijas raksturam un detalizācijas pakāpei arī ir uzskatāma par spēcīgu izteiksmes līdzekli, kas reprezentē dzīves ritma nemitīgo attīstību un dinamiku tā daudzveidībā. Šīs darbu sērijas vēstījums ir cilvēka mūža skaistums, spēja to saskatīt un par to priecāties ikkatrā tā gājuma posmā un līdzīgi, kā dzīves ritums, šis gleznu cikls ir attīstībā un tam pievienojas arvien jaunas gleznas; jauni portreti.

Par saviem darbiem gleznotāja stāsta: “Cilvēka mūžs ir kā gada ritums dabā-pavasarim seko vasara, vasarai seko rudens, rudenim ziema. Cilvēks ir daļa no dabas, daļa no tēvzemes, daļa no laika, daļa no sabiedrības. Diemžēl mums nav dots šo ciklu atkārtot, papildinot pavasara ziedēt prieku ar ziemas gudrību. Mēs katrs pasaulē skatāmies caur

savu prizmu un pasaule mums veras pretī un spoguļojas mūsos, tā arī šajās saules brillēs ir redzamas Latvijas ainavas: bērnam tas ir pavasaris, pats mūža sākums, kad pasaule vēl ir jauna. Jaunības gados vasara atnes bagātus rudzu laukus un siena vālus, brieduma gados-rudens augļi un krāsu simfonija koku lapās, sirmgalvja acīs pretī lūkojas ziema, sniegs ir matos un pāri viņa mūžam. Tāpat kā Latvijas daba ir brīnišķīga visās tās dažādajās gadalaiku noskaņās, tā arī cilvēka mūžs ir skaists un unikāls ikvienā tā vecuma posmā. ”

Izstādes atklāšana 28. aprīlī plkst. 15.00.

Atpakaļ