Interešu apvienība “Literāts” aicina piedalīties radošo darbu radīšanā Jēkabpils 350. jubilejai

23.03 - 16.05

***

Mana pilsēta, kas izaug uz asfalta;

Uz mašīnu jumtiem tā ieaug mūžīgos riteņos,

Ko Daugavas krāces apsedz un apaudzē viļņi.

Mana pilsēta dīgst kā melnzemē mēness;

Aiz logu pulka cilvēks ēd ekrāna riku –  

Dziļu kā maize, kas vārīgi mērcēta pienā, – 

Un dzimst

/Sintija Kampāne-Štelmahere/

 

Laikā, kad sabiedrībā samilzušas bailes no vēl neizpētītā vīrusa, kad apturēts līdzšinējais dzīves ritms un kad starp cilvēkiem izveidota sociālā distancēšanās, katram ir iespēja pārvērtēt savu dzīvi, kristalizēt vērtības un veikt radošu darbu. Lai cik ironiski tas neskanētu, rakstīt var vienmēr. Nododoties mākslai, cilvēks var būt brīvs no rūpestiem, saspīlējumiem un bailēm. 

Par godu Jēkabpils 350. gadadienai interešu apvienība “Literāts” aicina gan jaunus, gan pieredzējušus autorus domāt par Jēkabpili un to, kas veido tās identitāti šajā tik savādajā laikā, kā arī rakstīt dzejoļus par pilsētu. Dzejoļus, lūdzu, sūtīt uz e-pasta adresi literaats@inbox.lv līdz 15. maijam.

Jēkabpils interešu apvienība “Literāts” darbojas Jēkabpils galvenās bibliotēkas paspārnē un pulcē, kā arī konsultē literāros autorus kopā jau kopš 1984. gada. Informācija par nākamo apvienības tikšanās laiku vēl tiks izziņota.

Jēkabpils interešu apvienības “Literāts” vārdā

Sintija Kampāne-Štelmahere

Atpakaļ