IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ JĒKABPILS JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDES DIREKTORA VIETNIEKA AMATU (UZ NENOTEIKTU LAIKU)

25.03 - 02.04

Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada Kultūras pārvalde
izsludina atklātu konkursu uz direktora vietnieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt Pārvaldes darbu atbilstoši iestādes stratēģijai, misijai un mērķiem.
 2. Vadīt, plānot, organizēt un koordinēt Pārvaldes un struktūrvienību darbu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām.
 3. Sagatavot priekšlikumus Pārvaldes direktora lēmumu pieņemšanai pārvaldes kompetences jomās un sniegt priekšlikumus pārvaldes dokumentu izstrādē.
 4. Organizēt Pārvaldes saimniecisko darbību un nodrošināt tās izpildi.
 5. Kontrolēt un apkopot Pārvaldes organizēto pasākumu izmaksu tāmes (faktiskās), kā arī kontrolēt pasākuma tāmju sagatavošanu Pārvaldes struktūrvienībās.
 6. Kontrolēt Pārvaldes iepirkuma līgumu summas, uzskaitīt izmaksas.
 7. Sagatavot dokumentu projektus iestādes vadības un saimnieciskās darbības jautājumos, specifikācijas iepirkumiem.
 8. Amata kompetences ietvaros nodrošināt kontroli par Pārvaldes uzdevumu un darbiniekiem uzdoto konkrēto uzdevumu izpildi.
 9. Veicināt racionālas Pārvaldes struktūras veidošanu, sekmēt darbinieku profesionalitātes un karjeras izaugsmi pārvaldes un novada pašvaldības interesēs.
 10. Atbilstoši Pārvaldes vadības rīkojumiem piedalīties komisijās, darba grupās un sastādīt nepieciešamo dokumentāciju.
 11. Sastādīt budžeta tāmes un koordinēt budžeta efektīvu izlietojumu.
 12. Plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu.
 13. Uzraudzīt un koordinēt novada amatiermākslas kolektīvu darbību, sniegt metodisko atbalstu kolektīvu vadītājiem.

Prasības pretendentiem:

 1. Izglītības līmenis – augstākā izglītība, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, specialitāte: humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, finanšu vadība vai projektu vadība.
 2. Pieredze finanšu, personāla un projektu vadībā.
 3. Autotransporta vadīšanas prasmes – B kategorijas auto vadītāja apliecība.
 4. Prast atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku un lietot Microsoft Office un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.
 5. Spēja organizēt un vadīt personāla darbu un risināt konflikta situācijas.
 6. Pārzināt lietišķo etiķeti.

Atalgojums:   1500,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu.
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus.
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2024. gada 2. aprīlim.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Kultūras pārvalde.

 

Atpakaļ