IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ JĒKABPILS TAUTAS NAMA KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORA AMATU (UZ NENOTEIKTU LAIKU)

19.03 - 28.03

Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada Kultūras pārvalde
Izsludina atklātu konkursu uz
Jēkabpils Tautas nama kultūras pasākumu organizatora amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, kontrolēt šiem mērķiem iedalīto līdzekļu izlietojumu.
 2. Sagatavot pasākumu plānus.
 3. Nodrošināt izrāžu un koncertprogrammu veiksmīgu norisi.
 4. Izstrādāt pasākumu scenārijus un nodrošināt to izpildi.
 5. Plānot, organizēt un vadīt sadarbību ar koncertu, izrāžu u.c. pasākumu organizatoriem.
 6. Sastādīt pasākumu finanšu tāmes.
 7. Piedalīties pilsētas, novadu un dažādu fondu rīkotajos projektu konkursos, veicināt līdzekļu piesaisti pasākumiem.
 8. Veidot sadarbību ar masu mēdijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm, nodrošināt pasākumu reklāmas kampaņu.
 9. Sagatavot atskaites autortiesību aģentūrai noteiktajos termiņos, nodrošināt autortiesību ievērošanu sarīkojumos.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu vadībā.
 2. Darba pieredze kultūras jomā.
 3. Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes.
 4. Spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu.
 5. Konceptuālā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, radošums un pašiniciatīva.
 6. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 7. Prast lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.

Atalgojums:   950,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu.
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus.
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2024. gada 28. martam.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Kultūras pārvalde.

Atpakaļ