Izstāde “Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē”

Izstāde “Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē”

10.11.–10.12.  Darba laikā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē.

Izstāde “Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē” sniedz ieskatu novada preses izdevumos laikā no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Izstādē apskatāmas laikrakstu titullapas, izvietotas ziņas par laikrakstu iznākšanas laiku, redaktoriem un pastāvēšanas vēsturi.     

  1. gada novembrī KSDSP LSD “Madlienas-Gaismas” organizācija Jēkab­pilī nelegāli sāka izdot un iespiest avīzi “Laukstrādnieks”, kuru 1913. gada sākumā pār­dēvēja par “Cīņas Biedru”, bet ar 4. nu­muru laikraksts saucās “Laukstrādnieku Avīze” un iznāca līdz decembrim, kad beidza pastāvēt.
  2. gada 2. janvārī sāka iznākt “Jēkabmiesta Vēstnesis” (Jakobštadskij Vestnik) – iknedēļas bezmaksas avīze krievu valodā, sludi­nājumu daļa krievu, latviešu un vācu valodā. Avīze pastāvēja līdz 1913. gada septembra sāku­mam.

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Jēkabpilī iznākušo preses izdevumu vidū līdera vietu ieņēma  laikraksts “Jēkabpils Vēstnesis”, kas sāka iznākt 1923. gada 12. oktobrī un pastāvēja līdz 1940. gada augustam. Laikraksts darbojās arī Otrā pasaules kara laikā – no 1941. gada 23. jūlija līdz 1944. gada 20. jūlijam.

  1. gs. divdesmitajos – trīsdesmitajos gados iznāca arī sabiedriski literārisks nedēļas laikraksts “Jēkabpils Ziņas”, bezpartejisks kulturāli saimniecisks nedēļas laikraksts “Krustpilietis”, : Jaunjelgavas, Pļaviņu, Jēkabpils, Viesītes novada nedēļas avīze “Laika Vārds”, sabiedriski literārisks nedēļas laikraksts “Zemgales Ziņas” un citi izdevumi.
  2. gada 22. augustā iznāca avīzes “Brīvā Daugava” pirmais numurs. Laika gaitā laikraksts (tautā dēvēts par “Daugaviņu”) piedzīvoja nosaukuma maiņas, mainījās tā iznākšanas biežums, taču savu popularitāti iedzīvotāju vidū tas nezaudēja, kļūstot par toreizējā Jēkabpils rajona zīmolu un saglabājot lielāko abonentu skaitu.
  3. gada 2. februārī ceļu pie lasītājiem uzsākta neatkarīgais laikraksts “Jēkabpils Vēstnesis”, turpinot sava priekšgājēja iesākto misiju – rakstīt par dzīvi vārda visplašākajā nozīmē, un divdesmit gadu laikā piedzīvojot tūkstošā numura iznākšanu.  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājumā glabājas savā ziņā bibliogrāfisks retums – Krustpils rajona laikraksta “Dzirkstele” 1957. gada 5. maija numurs, bet Trešās Atmodas laiku pārstāv Latvijas Tautas Frontes Jēkabpils rajona nodaļas informatīvais biļetens “Augšzemes Atmoda”, kas iznāca Jēkabpilī no 1989. līdz 1990. gadam.

Izstāde tapusi notikumu ciklā “Latviešu grāmatai – 500” un būs apskatāma līdz 10. decembrim.

Atpakaļ