IZSTĀDE “Laikgrieži Jēkabpils sejā”

06.07 - 31.08

Jēkabpils pilsētas svētku priekšvakarā, 6. jūlijā plkst. 18.00 Jēkabpils Tautas nama baltajā zālē tika atklāta Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde „Laikgrieži Jēkabpils sejā”, kas veidota, balstoties uz dokumentālajā foto – filmā ar analogu nosaukumu – izmantotajiem attēliem. Līdz ar izstādi pilsētas iedzīvotājiem un jebkuram tās apmeklētājam būs iespēja vēlreiz noskatīties arī pašu foto filmu „Laikgrieži Jēkabpils sejā”, kā arī iesaistīties aptaujā un diskusijā par filmā un izstādē ietverto problemātiku. 

Autore rosina uzmanīgi un atbildīgi ieskatīties savas pilsētas sejā.  Izstāde vizuāli atklāj un rāda Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko savdabību, vērtības, vizuālos pārsteigumus, citādību, atjaunošanos un apdraudējumu, lai modinātu un veicinātu katra jēkabpilieša vai krustpilieša pilsonisko atbildību par senā mantojuma saglabāšanu.

Mums jāsaprot, ka iespēju dzīvot šajā pilsētā – Jēkabpilī – mēs esam aizņēmušies no nākamajām paaudzēm.  Un tas, ko mēs darām šobrīd, ietekmē gan senčus saisaistē ar vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, gan pēctečus raugoties uz to, ko atstāsim? No mums tagad, tieši šobrīd ir atkarīgs, vai saudzēsim, saglabāsim, gudri, ar mīlestību atjaunosim, vai ļausim senajām vērtībām nogrimt un izzust?

Izstāde un filma ļaus vērot kā no malas, pārdomāt un secināt, kā pilsēta mainās, kādus jaunus vaibstus iegūst tās seja un, ko šie vaibsti pasaka par mums pašiem? Autores vizuālajam  vēstījumam raksturīgs  gan publicistisks, gan māksliniecisks subjektīvā dokumenta fotogrāfiskais redzējums.

Foto filma, kā arī izstāde, veidota ar Jēkabpils pilsētas domes atbalstu, autores (Daigas Kalniņas) kopīgi ar biedrību „Jēkabpils mantojums” pašvaldības NVO projektu konkursam izstrādātam projektam. Tā īstenotāji izstādē, foto filmas seansos, diskusijās un sarunās, dažādās vietās un vietnēs piesaistot dažādas auditorijas, vēlas ļaut vērtības pilsētas vēsturiskajā sejā ieraudzīt, novērtēt un pieņemt kā savas,  kā arī veicināt pilsētas kultūrvēsturisko vērtību definējumu, apzināšanu, apzināšanos, uzskaiti un saglabāšanu.

Pēdējo gadu laikā Jēkabpils strauji sākusi zaudēt savas kultūrvēsturiskās vides savdabību un vērtības.  Pazūd vai tiek bojātas senās ēku detaļas vai pat visas ēkas. Īpaši apdraudēta ir vecā koka apbūve. Pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos iekļaujamais vietējās nozīmes kultūrvēsturisko vērtību saraksts ir jāatjauno un jāpārskata, jo šīs vērtības nav skaidri nodefinētas un noteiktas. Ir jākoncentrējas uz paliekošām vērtībām, lai radītu mehānismu, kā tās kontrolēt un aizsargāt, – uzskata biedrības „Jēkabpils mantojums” dalībnieki, kuru vidū ir arī fotogrāfe. Taču pilsētas kopskatu veido katra ēka, arī katra privātmāja, ne tikai daži zināmākie objekti. Atbildīgs par pilsētas seju esam katrs no mums.  

Fotogrāfiju autore un projekta īstenotāji vēlas panākt pozitīvu ietekmi uz sabiedrisko domu, apziņu un sabiedrības atbildību pilsētas vēsturiskās vides saglabāšanā. Izstādei noslēdzoties, Daigas Kalniņas fotogrāfijas varēs iegādāties.

Informāciju sagatavoja:

Daigas Kalniņa

(foto (izņemot vēsturiskās) no izstādes „Laikgrieži Jēkabpils sejā”)

Atpakaļ