Izstāde “Latvijas Mākslas akadēmija”. Izstāžu cikla “Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadiena” 3. izstāde

01.03 - 30.03

Latvijas Mākslas akadēmija dibināta laikā, kad veidojās Latvijas Republika. Akadēmija kļuvusi par nacionālās mākslas un kultūras šūpuli vairākām paaudzēm un ir vadošā mākslas augstskola Latvijā jau 100 gadus.  Dibināta 1919. gadā, īstenojot Vilhelma Purvīša ieceri izveidot Latvijā augstāko mākslas izglītības iestādi. Akadēmija atrodas neogotikas stilā celtajā agrākās Biržas komercskolas ēkā (arhitekts Vilhelms Bokslafs). Tā ir autonoma augstskola ar tiesībām patstāvīgi izstrādāt savu satversmi un noteikt studiju saturu un formas, pētniecības darba virzienus un to saturu. Studiju programmas tiek īstenotas pilna un nepilna laika studijās, kā arī klātienes vai neklātienes formās. Rektors kopš 2017. gada ir Kristaps Zariņš.

Atpakaļ