Izstāde “Latvijas pirmie soļi ES”. Izstāžu cikla “Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā” 3. izstāde

01.03 - 30.03

Stabilu Latvijas ekonomisko attīstību kopš deviņdesmito gadu otrās puses veicināja ekonomisko un strukturālo reformu turpināšana, bet, sākot ar 2000. gadu, nozīmīgu lomu ieguva iestāšanās process ES. Pirmās iestāšanās sarunu sadaļas tika atvērtas 2000. gada 28. martā. Tās ietvēra ārējos sakarus, kopējo ārējo un drošības politiku, statistiku, enerģētiku, konkurences politiku un citas nozares. 2003. gada 20. septembrī Latvijā notika referendums par dalību ES, kurā piedalījās 71,5% vēlētāju, no tiem par balsoja 67,0%, pret 32,3%. 2004. gada 29. martā Latvija pievienojās NATO un 2004. gada 1. maijā kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti.

ES integrācijas ieguvumi Latvijas iedzīvotājiem:

  • brīva pārvietošanās bez vīzām un robežām,
  • tiesības dzīvot un strādāt ES teritorijā,
  • ilgāks garantijas laiks dažādām precēm (patērētāju tiesības),
  • lielāks tirgus uzņēmējiem,
  • izglītības grādu atzīšana,
  • lielāka ekonomiskā drošība un vilinājums investoriem,
  • studentu apmaiņas programmas,
  • cilvēktiesību garantijas,
  • Eiropas fondi siltināšanai un citām programmām,
  • kopīgi banku regulējumi.
Atpakaļ