Lietišķās Mākslas Studijas “Tīna” lielie lakati un mazās mīļlellītes

15.08 - 15.09 Gārsenes pils

No 17.07. Izstāde

Apskatāmi Lietišķās Mākslas Studijas “Tīna” lielie lakati un mazās mīļlellītes.

Ieeja bez maksas

Atpakaļ