Izstāde “No novada pūralādes. Dievnami. Mācītāji – novadnieki”

VISU FEBRUĀRI 

Izstāde “No novada pūralādes. Dievnami. Mācītāji – novadnieki”

Izstāžu ciklā “No novada pūralādes” gada garumā ieskatīsimies bibliotēkas novadpētniecības krājumā esošajos materiālos par novada cilvēkiem, notikumiem vai vietām saistībā ar konkrētu nozari vai darbības jomu. 

Februāra izstādē “Novada dievnami. Mācītāji – novadnieki” īpaši izcelsim Jēkabpils novada Kaldabruņas evaņģēliski luterisko jeb Červonkas baznīcu. Tā jau vairākus gadus tiek atjaunota un popularizēta, pateicoties baznīcas draudzei un Rubenes pagasta biedrībai “Ūdenszīmes”.  Šobrīd Latvijā izskanējis aicinājums ziedot līdzekļus baznīcas iekštelpu remontam, pirms tajā darbu sāk Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pasniedzējs, slavens baznīcu interjeru veidotājs Arvīds Verza ar savu audzēkņu komandu. Divu gadu laikā topošie mākslinieki sava pasniedzēja vadībā bez atlīdzības apņēmušies izgatavot pilnu dievnama interjeru.  

Izstādē var iepazīties ar izdevumiem un publikācijām arī par mūsu pilsētas dievnamiem, to vēsturi, kā arī mācītājiem – novadniekiem: Jāni Bratuškinu, Arturu Kaminski, Mārtiņu Kārtiņu, Nikolaju Lapekinu, Jāni Rūdolfu Mēderu un citiem. 

Atpakaļ