Izstāde “Starp atmiņām”

20.06 - 25.07 Krustpils pils
20.06.2024-25.07.2024.
Izstāde “Starp atmiņām”
 
Izstādē “Starp atmiņām” mākslinieki Baiba Aļļe – Šmite, Zanda Puče, Kristaps Freimanis reflektē par gūtajiem iespaidiem, iepazīstot savas dzimtas cilvēku likteņus. Atklājot kā personīgā pieredze iekļaujas kopējā atmiņu telpā, izstādē eksponētas dažādas vēstures liecības un jaunradīti darbi.
Atmiņu audumā ievītas Baibas Aļļes – Šmites vecmāmiņas Aijas bērnības ainas no Voroncovas un atgriešanās Latvijā. Baiba vecmāmiņas piedzīvoto pēta caur savā ikdienā jauniegūtajiem skatpunktiem, vērojot savu bērnu ikdienu.
Zanda Puče iepazīst vietu, no kuras viņas vecvecvectēvs, laivu meistars Juhans Jurss tika izsūtīts uz Sibīriju. No turienes viņš vairs neatgriezās, taču aplūkojami viņa ilgus gadus lietotie darbarīki.
Kristaps Freimanis iepazīstot vecvectēvu, atklāj cilvēka dzīves ceļu neparedzamību un trauslo būtību.
 
Ieejas maksa 0,50 Eur/1 Eur
Atpakaļ