IZSTĀDE “Uzticīga Sēlijai” /rakstniecei Lūcijai Ķuzānei – 90/

01.10 - 31.10

Lūcija Ķuzāne ir labi pazīstama jēkabpiliešiem. Ilgus gadus viņa strādāja par skolotāju, bet kopš 1978. gada darbojas tikai rakstniecībā, pētot un aprakstot sava dzimtā Sēlijas novada kultūrvēsturi.

Lūcijas Ķuzānes devums ir vairāk nekā 500 publikācijas periodikā un aptuveni 20 atsevišķas grāmatas.  Rakstniece aktīvi strādā joprojām. Arī 90-to dzimšanas dienu viņa sagaida ar pārstrādātu un papildinātu grāmatu “Saule mūžam mana”, kurā stāsta par sev tik tuvo rakstnieku Jāni Jaunsudrabiņu.

Atpakaļ