Izstādes “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets” ATKLĀŠANA

2019. gada 27. februārī plkst. 14.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē notiks Latvijas Valsts vēstures arhīva ceļojošās izstādes “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets” atklāšana. Izstāde veltīta zināmākajam un vienlaikus mītiem visapvītākajam no Kurzemes hercogiem – Jēkabam Ketleram. Viņa teju 40 gadu ilgās valdīšanas laiks tiek uzskatīts par veiksmīgas politikas un saimniekošanas piemēru. Vēstures liecību krājums ļauj izsekot dažādām hercoga Jēkaba kā valdnieka darbības jomām, sniedz ieskatu hercoga ģimenes dzīvē un atsedz dažus viņa personības aspektus.

Izstādes autore ir LU Latvijas vēstures institūta un Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) vadošā pētniece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, māksliniece Baiba Šomase, projekta vadītāja LVVA direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone.

Izstādē skenētā formā tiek rādīti gan zinātniskajā apritē jau iekļuvuši avoti, piemēram, vairāki hercoga Jēkaba noslēgti starptautiskie līgumi, gan arī vērtīgi jaunatradumi, kas ļauj noskaidrot atsevišķus līdz šim nezināmus vēstures faktus. To vidū var minēt dokumentus, kas apliecina, ka savus pirmos kuģus hercogs Jēkabs uzbūvēja Liepājā. Savukārt 1654. gadā kurzemnieku ekspedīcijas laikā tapusī Tobāgo salas karte un Gambijā Sv. Andreja salā esošā hercoga Jēkaba forta plāni un skices no 17. gadsimta vidus pieskaitāmi pie pasaules nozīmes vēstures avotiem.

Izstāde apskatāma līdz 27. martam.

Atpakaļ