Izstādes “Latvijas Penitenicārai (ieslodzījuma vietu jeb cietumu) sistēmai simts gadi” ATKLĀŠANA

4. februārī plkst. 16.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē notiks izstādes “Latvijas Penitenicārai (ieslodzījuma vietu jeb cietumu) sistēmai simts gadi” atklāšana.

Izstādē būs aplūkojami Jēkabpils cietuma notiesāto dažādās tehnikās izveidotie mākslas darbi, suvenīri, kuģu modeļi, lādītes, rokdarbi. Jēkabpils cietuma notiesātie nodarbojas ar suvenīru izgatavošanu un mākslu. Šo nodarbību mērķis ir veicināt notiesāto tiesisku uzvedību un veidot viņiem sociāli pozitīvu vērtību izpratni, dod iespēju parādīt savu radošo potenciālu, izlīguma vēlmi un labo gribu iekļauties sabiedrībā pēc atbrīvošanās.

Latvijas penitenciārās sistēmas dzimšanas diena ir 1919. gada 8. jūlijs, kad tieslietu ministrs Edvīns Magnus pie Tieslietu ministrijas nodibināja Galveno cietumu valdi, kas darbojās Rīgas pilī. Viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas cietumu sistēmas attīstībā no 1919. gada līdz 1940. gadam ir Pauls Rūdolfs Rubis. Pēc izglītības mākslinieks dizainers kļuva par ieslodzīto nodarbinātības reformatoru, progresīvās sodu izpildes sistēmas ieviesēju. Pēc viņa skicēm ieslodzītie Rīgas Centrālcietuma darbnīcās izgatavoja mēbeles Ministru prezidenta darba istabai, Ministru kabineta un Augstākās tiesas zālēm.

Cietums Jēkabpilī pastāvēja jau Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Vēstures dati liecina, ka 1936. gadā Latvijā bija 15 cietumu, tajā skaitā viens – Jēkabpilī. 1980. gadā dibinātajā Jēkabpils cietumā bija paredzēts uzturēties 500 ieslodzītajiem. Laika gaitā vairākkārt mainījās iestādes nosaukums, bet par Jēkabpils cietumu to dēvē kopš 1993. gada.

Izstāde būs apskatāma līdz 25. februārim.

Atpakaļ