Izstādes vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā

04.05.2019 | plkst.13.00 - 17.00

 4.maijā no plkst. 13.00 līdz 17.00 interesentiem ir  iespēja apmeklēt izstādes vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā Pormaļa ielā 11.

Izstādes: 

    • “Aizsargu organizācija Jēkabpilī”

Izstādi veidojusi Jēkabpils pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums, Latvijas Kara muzeju un Jēkabpils Vēstures muzeju. Tā stāsta par Aizsargu organizācijas veidošanos, Jēkabpils 4.aizsargu pulka darbību, aizsargiem un Aizsargu nama būvniecību.

    • “Kultūrvēsture līdzās. Aizmirstā… Izstāde, saruna, tikšanās

Jēkabpils pilsēta bibliotēka sadarbībā ar novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu piedāvā ieskatu kultūrvēsturiskajās vērtībās novadpētnieces kolekcijā, viņas stāstījumu, sarunas par kolekciju, vērtībām un sabiedrības attieksmēm.

    • “Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: LU rektori – sava laika personības”

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas veidotā stendu izstādē sniegts īss ieskats rektoru dzīves un darba gaitās, kā arī rektoru paustās atziņas un līdzcilvēku izteikumi.

    • „Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā.”

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas sagatavotā izstāde.

Kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, baltvācu vēsturnieka un novadpētnieka J.K. Broces Livonijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte izpaužas daudzpusīgā un visaptverošā vēsturisko liecību atklāsmē. J.K. Broces mantojums aptver 10 sējumus, vairāk nekā 3000 lappušu, kuros ar lielu precizitāti attēloti bijušās Livonijas apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskas ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas.

J.K. Broces kolekcijas popularizēšanā lielu un nozīmīgu darbu veic LU Akadēmiskā bibliotēka. 1997.gadā bibliotēkā tika izstrādāts Sorosa fonda un „Open Society Institute” atbalstītais projekts, kura realizācijas gaitā tika izveidots šīs kolekcijas digitālais arhīvs ar augstas kvalitātes elektroniskiem attēliem, restaurēti bojātie sējumi un izveidota attēlu tiešsaistes datu bāze.

    • “Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875 – 1941)”

Izstāde veltīta ievērojamajam Latvijas valsts darbiniekam un diplomātam F.Vesmanim. Tā atspoguļo nozīmīgākos posmus F.Vesmaņa kā valstsvīra un diplomāta dzīvē. Dzimis 1875. gada 15. aprīlī Rundāles pagasta lauksaimnieku ģimenē, F.Vesmanis bija zinošs jurists, advokāts, senators, publicists un preses izdevumu redaktors. 1920. gadā F.Vesmanis bija Jelgavas pilsētas galva. Septiņus gadus, no 1925. līdz 1932. gadam, viņš bija ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Lielbritānijā.

Atpakaļ