Izstāžu cikls: “Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts – Spānija”

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā (Rīgas iela 212) no  03.07.- 30.12.2023. izstāžu cikls: “Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts – Spānija”

Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē. 2023. gadā no jūlija līdz decembrim Spānija sāk prezidentūru ES Padomē. Spānija ir parlamentāra demokrātija un konstitucionāla monarhija, kurā valdību vada premjerministrs un valsts galva ir karalis. Izpildvara ir Ministru padomes rokās, to vada premjerministrs. Spānija ir unitāra valsts, ko veido 17 autonomie apgabali un 2 autonomas pilsētas ar dažāda līmeņa autonomiju. Prezidentvalsts pārstāv Padomi attiecībās ar pārējām ES iestādēm, īpaši ar Komisiju un Eiropas Parlamentu. Tās uzdevums ir mēģināt panākt vienošanos par leģislatīviem dosjē, izmantojot trialogus, neformālas sarunu sanāksmes un Samierināšanas komitejas sanāksmes. ES Padomes Sociālās aizsardzības komiteja  ir sagatavojusi 2023.gada darba plānu, kas ņem vērā ES stratēģisko darba kārtību 2019- 2024.gadam, Zviedrijas un Spānijas prezidentūru politikas prioritātes un Eiropas Komisijas darba programmu. Prioritārās darbības jomas: līdzdarbošanās sarunās par izmaiņām nodarbinātības politikas pamatnostādnēs. Sociālās aizsardzības komiteja kopā ar Nodarbinātības komiteju turpinās vērtēt Beļģijas un Spānijas ierosinājumu par sociālās nelīdzsvarotības procedūru. 2023.gadā plānots turpināt dalībvalstu īstenoto reformu daudzpusējo, kā arī sociālās situācijas ES un sociālās aizsardzības politiku uzraudzību. Sociālās aizsardzības komiteja arī sniegs ieguldījumu 2024.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma sagatavošanā.

Sadarbībā  ar Eiropas Savienības informācijas punktu

Atpakaļ