Izstāžu cikls: Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. 5. izstāde “Latvijas Eiropas stāsti”

02.05 - 30.05

Iedzīvotāji jau 15 gadus aktīvi izmanto iespējas, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā. Daudzi ieguvumi pat nav vārdos aprakstāmi, tā ir vienreizēja pieredze, kas ļauj pilnveidoties, radīt pievienoto vērtību citiem un sev, augt un mācīties. Iedzīvotājiem un valstij, šie 15 gadi deva iespējas radīt un aiz sevis atstāt paliekošas vērtības.

Latvija var lepoties ar izciliem zinātniekiem, māksliniekiem, sportistiem, rakstniekiem, un arī cilvēkiem, kas rada darbavietas, jaunus inovatīvus produktus vai pakalpojumus. Tie ir Latvijas uzņēmēji. Latvijas atrašanās vienotā ekonomiskā telpā palielina konkurētspējīgu Latvijas uzņēmumu vērtību. Uzņēmēji pozitīvi vērtē savas iespējas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Vienotais tirgus ir viens no Eiropas nozīmīgākajiem sasniegumiem. Atļaujot brīvāku apriti darbaspēkam, precēm, pakalpojumiem un kapitālam, tiek pavērtas jaunas iespējas iedzīvotājiem, darba ņēmējiem, uzņēmējiem un patērētājiem, radītas darbavietas un nodrošināta Eiropai tik nepieciešamā izaugsme. Izstādē varēsiet iepazīt Latvijas veiksmes stāstus – Normunds Skauģis par biznesu un laiku; Aivars Žimants – ar skatu uz pasauli; Iļja Gerčikovs – būt kopsolī ar laiku.

Atpakaļ