Izstāžu cikls” Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā 7. izstāde: Ceļo vasarā ES teritorijā”

02.07 - 30.07

Eiropas Savienība ne vienmēr ir bijusi tik liela kā tagad. Kad 1951. gadā sākās Eiropas valstu ciešāka ekonomiskā sadarbība, tajā piedalījās tikai Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija. Patlaban Eiropas Savienībā ir 28 dalībvalstis. Šengenas zona ir viens no lielākajiem ES sasniegumiem. Tā ir zona bez iekšējām robežām, kurā ES pilsoņi, daudzu ārpussavienības valstu valstspiederīgie, uzņēmēji un tūristi var brīvi pārvietoties bez robežkontroles. Kopš 1985. gada tā ir pakāpeniski paplašinājusies, un šodien tā ietver gandrīz visas ES valstis un dažas asociētās ārpussavienības valstis. Šengenas valstis ir ne tikai atteikušās no iekšējo robežu kontroles, bet arī pastiprinājušas kontroli pie Savienības ārējās robežas, pamatojoties uz Šengenas noteikumiem, kas garantē drošību visiem, kuri dzīvo vai ceļo Šengenas zonā.

Atpakaļ