Izvērtēti iesniegtie darbi projektā “Animācijas filma “Kur dzīvo Latvija?””

27.11 - 28.01

Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammu konkursā “Latvijai – 100” Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēmusi 3000 eiro lielu atbalstu iesniegtajam projektam “Animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?”.

Projekta laikā tiks izveidota datoranimācijas tehnikā izstrādāta bērnu veidota īsfilma. Animācijas filma ietvers sevī bērnu stāstus par to, kur dzīvo Latvija, tajā darbosies bērnu jaunradīti tēli pašu radītā scenārijā.

Noslēdzies projekta darbu izvērtēšanas posms, kurā no gandrīz 200 bērnu iesniegtajiem darbiem izvēlēti atbilstošākie. Divās meistardarbnīcās, kas norisināsies skolēnu ziemas brīvdienās, bērni kopā ar profesionāliem mentoriem veidos filmas scenāriju. Pēc meistardarbnīcu noslēgšanās, speciālisti veiks animācijas filmas filmēšanu, datorapstrādi un montāžu studijā.

 

Projekta mērķis ir veicināt bērnu piederības sajūtu Jēkabpilij un Latvijai, rosinot bērnus radoši izpausties, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Realizējot šo projektu, tiks veicināts mākslas jaunrades process Jēkabpilī, kā arī Jēkabpils pilsētas atpazīstamība kultūras nozarē.

Atpakaļ