Jāņu ielīgošana – koncerts un zaļumballe

22.06.2024 - plkst.19.00 Asares muižas parks
22.06. Plkst.19.00
Jāņu ielīgošana – koncerts
Piedalās Aknīstes sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”, Asares TN līnijdeju grupa “Madaras”, tautas deju kolektīvi – “Solis” un “Rasa”, kapela “Hāgenskalna muzikanti”.
 
Pēc koncerta Zaļumballe. Muzicēs Jānis Bisāns.
Atpakaļ